O nas

ESKA Projekt

MKM Projekt

Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM – Projekt powstało w 2010 r. i jest kontynuacją rodzinnych tradycji, które w branży drogowej sięgają początku lat 80 ubiegłego stulecia.

Na bazie doświadczeń zebranych podczas pracy w znaczących w Polsce przedsiębiorstwach oraz w rodzinnej firmie u boku doświadczonego inżyniera, powstała dynamiczna firma świadcząca usługi na najwyższym poziomie.

Działalność biura obejmuje wykonywanie kompletnych dokumentacji projektowych dróg, mostów, placów oraz parkingów począwszy od przygotowania koncepcji programowej po uzyskania pozwolenia na budowę.
Przede wszystkim jednak, ze względu na zebrane dotychczas doświadczenie, profil firmy ukierunkowany jest na działalność związaną z prowadzeniem nadzorów inwestorskich inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzysząca zarówno inwestycji realizowanych ze środków publicznych jak i prywatnych inwestorów.

Posiadamy pełne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

W 2010 roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Przesiębiorstwem Projektowo – Budowlanym ESKA - Projekt w celu poszerzenia zakresu oferowanych usług i podniesienia efektywności i jakości realizowanych zadań.
Konsorcjum Eska-Projekt i MKM-Projekt umożliwiło stworzenie dwóch zespołów wyspecjalizowanych odpowiednio w opracowywaniu dokumentacji projektowych oraz w pełnieniu nadzoru nad realizowaną inwestycją